Home

Deze website heb ik gemaakt om je te informeren over honden. Geschiedenis, aanschaf, veel voorkomende ziektes, wat heb je allemaal nodig als je een hond aanschaft, handigheidjes als je met je hond op stap gaat en leuke speeltjes voor de hond (en de baas/bazin). Zelf heb ik een kruising Drentse Patrijs X Heidewachtel gehad, maar hij is helaas overleden. Na mijn verhuizing heb ik er voor gekozen om geen hond meer aan te schaffen. Ik woon nu te klein en ben veel van huis.
Nu wandel ik veel met honden van familie, vrienden en bekenden. Soms verzorg ik ze een paar dagen als de eigenaren op vakantie zijn of een weekendje weg gaan. Ik heb veel kennis over honden en wil graag mijn kennis en ervaringen met je delen.

Geschiedenis

De eerste aantoonbare relatie van de wolf met de mens is omstreeks 14.000 tot 17.000 jaar geleden. De wolf werd door de mens gebruikt bij de jacht, om de kudde bijeen te houden en om te waarschuwen tegen vijanden. De wolf is een erg sociaal dier. Hij leeft, net als de mens, in groepsverband (roedel), met een sociale rangorde, waarbij bepaalde wolven het leiderschap op zich nemen. Dit maakt het dier mogelijk en aantrekkelijk als gezelschapsdier, waarbij de wolf de mens als leider beschouwt.

Gaandeweg begon men eisen aan het uiterlijk en gedrag van de wolf te stellen. Zoals er verscheidenheid is bij mensen, zo is dat ook bij wolven. De tamme wolf werd gekruist op zijn eigenschappen, afzijdig gehouden van zijn wilde soortgenoten en werd huishond. Als de hond blafte, dan werd hij gebruikt als waakhond. Als de hond stil en snel was dan was deze weer goed voor de jacht. Zo werd de basis gelegd voor het ontstaan van de verschillende rassen.

Geen dier ter wereld staat zo dicht bij de mens als de hond. Honden worden vaak ook “beste vriend van de mens” genoemd.

Domesticatie

Domestichond in uniformatie is het proces waarmee de mens dieren, door selectie en fokken, zodanig van eigenschappen verandert dat deze dieren steeds meer aangepast raken aan het leven dichtbij en in dienst van de mens.

Het eerste gedomesticeerde dier was de hond. Er zijn genetische aanwijzingen dat honden reeds meer dan 100.000 jaar geleden werden gedomesticeerd. Dit kan betwist worden, maar er zijn alleszins grafresten gevonden van honden die dateren van zo’n 14.000 jaar geleden.

Het doel van domesticatie van dieren heeft tot doel ze als voedsel te kweken, om werk te verrichten en/of als gezelschapsdier.

Statussymbool

Tijdens de Middeleeuwen gingen mensen de hond als een statHondenkledingussymbool beschouwen. De hond verschafte de mens aanzien. Sindsdien begon het aantal hondenrassen enorm toe te nemen. Honden werden gefokt op grootte, lengte, kleur, kop, gedrag en aaibaarheid. Nieuwe hondenrassen werden vaak vernoemd naar de streek, het land of eigenaar waar of door wie het gefokt is.

Tegenwoordig is er een nieuwe manier om honden status toe te kennen. Met name in Hollywood is hondenkleding heel populair. Vele acteurs, zangers, rappers en andere sterren geven hun honden dure hondenkleding. Ook in Nederland wordt hondenkleding steeds populairder.

Honden met een doel

Honden worden al eeuwen lang voor verschillende doeleinden gebruikt. De mensheid kwam erachter dat honden zich voor heel veel dingen ‘nuttig’ konden maken.

Hulphonden

Honden worden al eeuwenlang in maatschappijen gebruikt. Een bekende is een geleidehond. In Nederland houdt het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) zich hier sinds 1935 mee bezig. Voor dit doel wordt vaak de labrador, golden retriever, of de herder gebruikt.

assistentieond

Politiehonden

Honden worden ook gebruikt door de politie. Er wordt verschil gemaakt tussen surveillancehonden en speurhonden. Surveillancehonden assisteren in de dagelijkse surveillance of bij het optreden van de Mobiele Eenheid. Speurhonden worden gebruikt om menselijke geur, drugs, explosieven en brandversnellers op te sporen.

Reddingshonden

Er bestaan al eeuwenlang reddingshonden. Reddingshonden zoals de Berner Sennenhond en de Sint-Bernard werden gebruikt in het Alpengebergte om mensen op te sporen en uit de sneeuw te redden. Tegenwoordig gebruikt men zelden nog traditionele berghonden maar bijna alleen maar Duitse Herders.

ADL-honden

Een ADL-hond (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) is speciaal geselecteerd en getraind om mensen met een lichamelijke beperking te assisteren bij allerlei handelingen in het dagelijks leven.

Zo kan deze hulphond bijvoorbeeld deuren openen, een liftknop bedienen, het licht aandoen, kledingstukken uittrekken en dingen van de grond oprapen. Op die manier biedt de hond zijn baas praktische hulp. De eigenaar van de hond wordt daardoor minder afhankelijk van zijn omgeving en dus een stuk zelfstandiger.

Poolhonden

Vele noordelijke volkeren uit Lapland, Groenland, IJsland en Canada gebruiken al eeuwenlang de hond om een slee te trekken. Als een goede bestuurder de teugels in handen heeft, kunnen de honden in één dag 80 km afleggen.

sledehonden

Waakhonden

Waakhonden bestaan al duizenden jaren. Waakhonden worden gebruikt om een bepaald gebied voor de mens te bewaken. De Romeinen gebruikten veel waakhonden. Ook in veel middeleeuwse kastelen liepen dit soort honden. Bijna alle honden kunnen worden ingezet als waakhond. Zelfs de chihuahua staat bekend als waaks, “in miniatuurversie”.

Jachthonden

Een functie waar de hond waarschijnlijk het langst voor is gebruikt was de jacht. Bewoners uit de prehistorie, zoals indianen en Afrikaanse volksstammen gebruikten allemaal honden tijdens de jacht. De meeste honden hebben nog een jachtinstinct en hebben geen problemen samen met de mens te gaan jagen.

Honden als huisdier

De relatie tussen mens en hond wordt vaak gekarakteriseerd door de sterke emotionele band. Honden zijn door de wereldgeschiedenis heen al lang een populair huisdier en het eerste huisdier. Geen dier ter wereld staat zo dicht bij de mens als de hond. Honden worden vaak ook “beste vriend van de mens” genoemd. Veel mensen nemen een hond als huisdier om het huis (en landgoed) te bewaken, maar vooral omdat een hond als echte vriend gezien wordt die de mens nooit in de steek zou laten. Onderzoek heeft aangetoond dat honden emoties kunnen evenaren die bij geen enkel ander dier ooit zijn voorgekomen. Zo kunnen honden qua emoties precies voelen wat hun baasje voelt. Honden zijn ook het intelligentste huisdier. De hond is op de kat na in Nederland het populairste huisdier. Katten zijn populairder omdat ze goedkoper en minder tijdrovend zijn. Honden zijn sociale dieren en daardoor afhankelijker van de mens.

error: Content is protected !!